خانه

فقط برنج گیلان و مازندران داریم

ما به غیر از برنج شمال ، برنج دیگری نداریم !

برنج استان های شمالی گیلان و مازندران ، از بهترین و برترین برنج های خوب ایرانی است .

فروشگاه برنج

خرید عمده برنج برای شما

آیا سازمان یا کسب و کار شما به خرید برنج عمده شمال نیاز دارد؟

ما می توانیم به شما کمک کنیم تا برنج ایرانی سازمان ، کسب و کار یا نیروهای تان را فراهم نماییم .

همه چیز درباره برنج کشت دوم

از برنج هاشمی بیشتر بخوانید