کشت دوم برنج ، چه قدر آب می خواهد ؟

کشت دوم برنج ، چه قدر آب می خواهد ؟

آب یاری زمین برنج کشت دوم در محمودآباد مازندران.

 

کشت دوم برنج چقدر آب می خواهد ؟ کمتر یا بیشتر نسبت به کاشت برنج اول؟  در این مورد، باید نگاهی انداخت به این که کشت دوم ، در چه فضا و هوا و دمایی آغاز می شود تا بتوان پاسخ های مناسب را پیدا کرد .

 

مقدار آب مورد نیاز برای کشت دوم برنج

برخی کارشناسان گفته اند که مقدار آب مورد نیاز برای کشت دوم برنج ، یک و نیم برابر آبی است که در کشت اول برنج استفاده می شود؛ اما برخی دیگر می گویند که این اندازه نیست و آب کمتری استفاده می شود.

به هر حال اگر مقدار آبی که برای کشت دوم برنج لازم است بیشتر از مقدار آب مورد نیاز برای کاشت برنج  اول نباشد، کمتر هم نیست و در حد تساوی قرار دارد ؛ بنابراین مصرف آب در کل سال کاشت ، افزایش می یابد و اگر این افزایش ، به صورت درستی تامین نشود، خسارت هایی را به بار خواهد آورد.

 

شک و تردید در مصرف آب کشت برنج دوم

مسوولین محیط زیست و جهاد کشاورزی استان مازندران در زمینه مصرف آب در کشت دوم برنج، نظر یکسانی ندارند.

از یک سو محیط زیستی ها در اظهار نظرهایی گفته اند که سفره های آب هزارساله زیرزمینی در اثر استفاده نا به جا و بیش از اندازه برنج کشت دوم و حفر چاه های غیر مجاز و غیرقانونی، در حال خشک شدن است و از سوی دیگر مسوولین جهاد کشاورزی ، این موضوع را قبول ندارند.

جهاد کشاورزی ها می گویند که آب کافی در مرکز مازندران وجود دارد و پیشنهاد  می دهند که در نواحی شرقی مازندران و گلستان، به دلیل کاهش مقدار آب ، برنج کشت دوم کاشته نشود.

به هر حال این شک و تردید وجود دارد که در کاشت دوم برنج، اگر کشاورز بیشتر از اندازه به سوی آب های زیرزمینی دست دراز کند و آنها را مصرف نماید، در طولانی مدت ، خطر آسیب های ناشی از کاهش سطح آب های زیرزمینی ، شمال ایران را نیز بیشتر از پیش تهدید نماید.

چگونگی تامین آب برنج کشت دوم در استان مازندران چگونگی تامین آب برنج کشت دوم در استان مازندران

دیگر نوشته ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.