آیا برنج تازه عطر بیشتری دارد یا برنج کهنه؟

آیا برنج تازه عطر بیشتری دارد یا برنج کهنه؟می دانید که تفاوت عطر برنج تازه و برنج کهنه چقدر است؟

 

می دانید که تفاوت عطر برنج تازه و برنج کهنه چه اندازه است؟ هیچ اندیشیده اید که آیا برنج تازه عطر بیشتری دارد یا برنج کهنه؟

 

برخی مشتری ها به ما می  گویند که برنجی که شش ماه پیش به ما داده بودید، خیلی خوش عطر بود ، ولی این برنجی که الان از شما خریده ایم، عطر و بویش کم تر است. ما در پاسخ به آنها می گوییم که برنج ، همان برنج است ، ولی عطر و بوی برنج تازه با برنج کهنه و مانده شده متفاوت است.

عطر برنج ، ارتباط مستقیمی با مدت زمانی که از برداشت آن می گذرد دارا می باشد. برنجی که تازه برداشت شده است و تازه است، دارای عطر بیشتری می باشد. اگر همین برنج را مدتی نگهداری کنید و سپس آن را ببویید حس می کنید که عطر آن نسبت به زمان برداشت اش کم تر شده است ؛ برنج همان برنج است ، اما به علت تبخیر آب و رطوبت درونی آن ، عطر آن مقداری متفاوت تر می شود و کاهش می یابد.

بنابراین اگر در شهریور ماه برنج خریدید و عطر و بوی خوبی داشت  ، نباید انتظار داشته باشید که در اردیبهشت سال دیگر نیز آن برنج، همان قدر عطر و بو داشته باشد؛ چرا که مقداری از عطر و بوی آن بر اثر گذشت زمان ، کاهش می یابد و از سال قبل ش ، کم تر می شود.

البته فراموش نکنید که پخت برنج تازه، سخت تر از پخت برنج کهنه است؛ چرا که برنج تازه به دلیل داشتن رطوبت ممکن است که شُل بشود و وا برود  و یا این که حالت خمیری در پخت پیدا کند؛ در حالی که برنج کهنه ، هر چه قدر هم که در آب جوش غلت بزند، اتفاقی برایش نمی افتد و تغییر چندانی در پخت ش به وجود نمی آید و توسط هر کسی به سادگی قابل پخته شدن است.

البته مسایل دیگری هم در عطر و بوی برنج هست که در مقاله چرا برنج ها ، عطر و بو ندارند ، بیشتر بررسی شده است ؛ البته شاید برای تان جالب هم باشد که برداشت دستی برنج و برداشت با کمباین ، بر عطر برنج تاثیر مستقیم دارد.

دیگر نوشته ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.