آیا برنج تازه عطر بیشتری دارد یا برنج کهنه؟

می دانید که تفاوت عطر برنج تازه و برنج کهنه چه اندازه و چه مقدار است ؟ هیچ اندیشیده اید که آیا برنج تازه عطر بیشتری دارد یا برنج کهنه؟

 

عطر برنج خام  و پخته نشده

وقتی که برنج را هنوز نپخته اید و همین طور خام خام آن را می بویید، باید بگوییم که عطر برنج تازه بیشتر است؛ چون که دانه آن ، رطوبت بیشتری را در خود نگاهداری می نماید.

درواقع ، عطر برنج خام ، ارتباط مستقیمی با مدت زمانی که از برداشت آن می گذرد دارا می باشد. برنجی که تازه برداشت شده است و تازه است، دارای عطر بیشتری می باشد. اگر همین برنج را مدتی نگهداری کنید و سپس آن را ببویید حس می کنید که عطر آن نسبت به زمان برداشت اش کم تر شده است ؛ برنج همان برنج است ، اما به علت تبخیر آب و رطوبت درونی آن ، عطر آن مقداری متفاوت تر می شود و کاهش می یابد.

عطر برنج پخته شده

اگر برنجی معطر باشد و جزو برنج های عطری شمال باشد، حتی پس از این که کهنه و خشک شده باشد، عطر خود را دارا می باشد؛ چرا که با خیس کردن برنج و ترکیب شدن آب با آن، مواد معطر ساختاری برنج، دوباره فرصت انتشار پیدا می کنند و برنج پخته شده را ، بسیار خوش بو و معطر جلوه می دهند. بنابراین ، برنج کهنه ای که ذات آن جزو برنج های عطری شمال است ، با این که عطر آن در حالت خام، کاهش یافته است، اما پس از پخته شدن، دوباره حالت معطر خود را باز می یابد.

البته برنج های معطر شمال، دارای مواد معطر ساختاری هستند که در اثر گذشت زمان و با وجود پخته شدن، عطر خود را بروز می دهند و خوش بو باقی می مانند.

 

 

دیگر نوشته ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.