آیا برنج کشت دوم از برنج کشت اول بهتر است ؟ ( مقایسه و بررسی)

آیا برنج کشت دوم از برنج کشت اول بهتر است

کشاورزان کوشا و ارزش مند در حال کشت دوم برنج در استان مازندران – چمستان

آیا برنج کشت دوم از برنج کشت اول بهتر است؟ آیا هر برنجی که کشت دوم بود، از هر برنج کشت اولی بهتر است؟ آیا کشت دوم بودن برنج سبب می شود که یک برنج ، بهتر از برنج اولی اش بشود؟

برای پاسخ به این پرسش ها و مقایسه و بررسی برنج های کاشت اول و کاشت دوم و ارزیابی این ها، در آغاز می بایست نگاه کرد که چه چیزهایی در کنار هم باید قرار بگیرد تا سرانجام آن، به دست آمدن یک برنج نیکو و خوب باشد.

 

گزینه های مهم در تولید برنج مرغوب

ببینید: بهتر بودن برنج و طعم و پخت آن به عوامل گوناگونی از جمله جنس ، ژنتیک و نوع برنج، زمین و خاکی که در آن برنج کاشته می شود ، شرایط کاشت ، داشت و برداشت ، نوع کود ، متعادل بودن مواد درونی برنج و دارا نبودن مواد زیان بار برای بدن  انسان ارتباط دارد.

حال هر برنجی که چنین پارامترهایی را داشته باشد و در کنار آن از ژن و جنس مرغوب، آب و خاک مناسب و تولید خوبی برخوردار باشد، می تواند برنج بهتری تلقی بشود؛ چه کشت اول باشد و چه کشت دوم .

ممکن است در کشت دوم برنج، کشاورز برنج کار برای پیشگیری از ریسک سرمازدگی ، از رقم های برنج پرمحصول و زودرس استفاده می کند ؛ البته فکر نکنید که کشاورز نمی تواند برنج درجه یک هم برای کشت دوم خویش بکارد؛ چرا که این امکان هم وجود دارد که کشاورز ، برنج درجه یک و عالی ای انتخاب کند که در کشت دوم، بسیار هم خوب به بار بنشیند. ولی از نظر سرمازدگی و زودتر رسیدن، احتمال دارد که وی به کاشت برنج های زودرس تمایل داشته باشد.

 

دل نگرانی هایی در مورد برنج کشت دوم

در مورد برنج کشت دوم ، دل نگرانی ها و دغدغه هایی نیز وجود دارد که در جای خود قابل تامل و اندیشه بیشتر است: اینکه آیا مقدار سمی که برای دفع آفت ها در برنج کشت دوم استفاده می شود در حد مناسب و استانداردی قرار دارد؟ یا  این که از نقطه نظر تغذیه و کود شیمیایی وارد شده به زمینی که در آن برنج کشت دوم کاشته می شود، استانداردها رعایت می شود یا خیر؟

این ها پرسش هایی است که هنوز جواب یک دست و هماهنگی ، نه در میان مسوولین و نه در میان کشاورزان به آن داده نشده است!

ولی در هر شکل ، به نظر ما که سال هاست هم برنج های کشت اول و هم برنج های کشت دوم را داریم می بینیم ، هر دوی آنها را پخت کرده و وارسی و بررسی می نماییم و در کنار آن از بازخوردها و نظرات مشتریان مان باخبر شده ایم ، برنج کشت دوم، معجزه ای در مقابل برنج کشت  اول نیست ؛ بلکه با توجه به مواردی که در بالا گفته آمد، برنج های کشت اول زیادی هستند که بهتر ، برتر ، خوب تر و عالی تر نسبت به برنج های کشت دوم می باشند ؛ ولی هنوز ، رقابت بین این دو نوع برنج ، حداقل برای فروش در بازار، ادامه دارد!

تفاوت برنج کشت دوم با برنج های دیگر  تفاوت اصلی برنج کشت دوم با برنج های دیگر

دیگر نوشته ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.