انواع برنج هاشمی گیلان

 

به گفته یوسف هاشمی ، به وجود آورنده برنج هاشمی گیلان، برنج هاشمی بر دو نوع تقسیم می شود : برنج هاشمی سرد و برنج هاشمی گرم .

برنج هاشمی گونه سرد ، نازک تر از برنج هاشمی گونه گرم است.

برنج هاشمی گونه سرد ، نازک تر از برنج هاشمی گونه گرم است.

تفاوت برنج های هاشمی از نظر شکل ظاهری

برنج هاشمی گونه گرم ، ساقه کلفت تری دارد. در حالی که برنج هاشمی گونه سرد ، ساقه نازک تری داری دارد .

همین نازک تر بودن برنج هاشمی گونه سرد سبب می شود که کرم ساقه خوار ، به راحتی نتواند که به درون آن نفوذ کند. بنابراین مقدار سم یا آفت کش ای که برای مبارزه با آفتِ کرم ساقه خوار استفاده می شود ، کمتر خواهد بود و  این باعث سلامت بیشتر و ارگانیک تر بودن برنج هاشمی گونه سرد خواهد شد.

 

تفاوت برنج های هاشمی از نظر زمان برداشت

باید اشاره کرد که برنج هاشمی گونه سرد ، دیرتر از برنج هاشمی گونه گرم به برداشت می رسد؛ حدود یک هفته تا ده روز دیرتر ؛ به این معنی که اگر برنج هاشمی گونه سرد و برنج هاشمی گونه گرم ، در یک زمان کاشته بشوند ، برنج هاشمی گونه سرد ، حدود ده روز دیرتر خواهد رسید.

همین دیرتر رسیدن سبب استفاده بیشتر این برنج از آفتاب و غنی تر شدن آن ازنظر خوراکی می شود.

 

نتیجه گیری

برنج هاشمی گونه سرد از برنج هاشمی گونه گرم ، هم از نظر سلامت و هم از نظر مزه و خوش خوراک بودن بهتر و برتر است.

یوسف هاشمی ، بانی برنج هاشمی نیز در فیلم کوتاه زیر در این باره توضیح داده است.

فیلم توضیح یوسف هاشمی پیرامون انواع برنج هاشمی گیلان

فیلم توضیح یوسف هاشمی پیرامون انواع برنج هاشمی گیلان

دیگر نوشته ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.