تکاپوی کارخانه های برنج شمال ، آغاز شده است

فصل روشن کردن شالی کوبی ها و کارخانه های برنج رسیده است ؛ فصل سفید شدن برنج ها و بالا رفتن خرید و فروش برنج . برنج هایی که با زحمت چندین ماهه کشاورزان شمالی به دست آمده است ، مستقیم در راه شالی کوبی ها ، به صف شده اند.

شالی کوبی های برنج ، همیشه در همه سال ، فعالیت نمی کنند ؛ اوج کار آنها ، در هنگام برداشت برنج است ؛ از اواسط مرداد تا حتی مهر و گاهی هم در آبان .بسته به ترافیک برنج ها و حجم برنجی دارد که برای سفید شدن، در اختیار شان است .

 

روش های برداشت با همدیگر متفاوت است

روش های برداشت برنج هم با همدیگر متفاوت است ؛ هم دستی داریم و هم با کمباین و ماشین های صنعتی. برداشت دستی، خود قصه ای زیبا است؛ تلاش کشاورز با ابزار سنتی و عرق ریختن زیر هوای گرم و دسته برنج ( اشکل ) و خرمن کوبی .

برداشت صنعتی نیز با کمباین ها است؛ نمایشی از کشاورزی صنعتی و با کیفیتی دیگر و روشی دیگر.

 

اما برنج ها ، در همه جا برداشت نشده اند

هنوز ، کشاورزانی هستند که استرس برداشت برنج ، در جان شان است؛ این که برنج شان، به درستی بالا بیاید و هوا با آنها یار باشد. هوای شمال، این روز ها ، در اواسط تابستان ۹۸ ، متغیر است ؛ در برخی جاها، باران ، ذره ذره یا بیشتر بیشتر ، می بارد و در برخی مناطق ، هوا گرم تر است.

باران ، نعمت است ؛ اما ممکن است که برای برخی برنج ها و برخی شالیزارها، که هنوز خوشه هایشان، نهایی نشده است ، سبب شود که برنج بخوابد و ضرر ایجاد بشود.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.