چه برنج هایی برای کشت دوم برنج استفاده می شوند

زمان، یکی از مهم ترین بخش های معادله کاشت برنج دوم است

 

چه برنج هایی برای کشت دوم برنج  از سوی کشاورزان استفاده می شوند ؟ چه نژاد ها و رقم هایی از برنج ، بیشتر برای کاشت دوم برنج محبوبیت دارند و چرا ؟

 

در کاشت دوم برنج، به دلیل وقت محدود و اندکی که تا رسیدن پاییز در اختیار برنج و کشاورز است ، خیلی مهم است برنجی کاشته بشود که سریع برسد تا بتوان آن را برداشت کرد.

بنابراین ممکن است که کشاورز در انتخاب برنج اعلا و مرغوبی که دیرتر می رسد، تردید کند و به سراغ  برنج پرمحصولی برود که زودتر می رسد .

البته ممکن است کشاورز این طور پیش خودش محاسبه کند که وقت کافی دارد و می تواند همین برنج های اعلا را نیز بکارد ؛ بنابراین او می تواند برنج عالی بکارد و برنج های درجه یک هم چون هاشمی یا دم سیاه  را برای کشت دوم خویش انتخاب کند؛ با این حدس و گمان که در سال جاری ای که کشت می کند، به سرد شدن هوا و باران شدید برخورد نخواهد کرد.

اما اگر کشاورز سرعت رسیدن برنج برایش مهم باشد، به سراغ برنج های فوری فوتی خواهد رفت: برنج هایی که هم محصول زیادتری می دهد و هم زودتر می رسد، اما قیمت آن پایین تراست: هم چون بی نام ، ندا ، نعمت و شیرودی.

این برنج ها ، بازه زمانی بین کاشت تا برداشت شان ، کوتاه تر از برنج هایی هم چون هاشمی یا دم سیاه یا برخی رقم های طارم می باشد. بنابراین کاشت آنها سبب می شود که کشاورز ، دغدغه سرد شدن هوا و باران های پاییزی و از بین رفتن محصولاتش را نداشته باشد.

آیا برنج کشت دوم نیاز بیشتری به کودهای شیمیایی دارد آیا برنج کشت دوم ، نیاز بیشتری به کودهای شیمیایی دارد؟

دیگر نوشته ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.