برنج کشت دوم در کجا کاشته می شود

کشاورزان و مسوولین برنج مازندران به شدت از برنج کشت دوم دفاع می کنند

 

آیا می دانید برنج کشت دوم در کجا کاشته می شود و چه استانی در شمال ایران، بیشترین بیشترین مقدار کشت دوم برنج را دارد و کشاورزان آن استان، بالاترین درجه استقبال از این برنج را نشان داده اند ؟

 

محل اصلی کاشت برنج کشت دوم

محل اصلی کاشت برنج کشت دوم ، در استان مازندران و برخی شهرهای استان گلستان است و در استان گیلان ، به ندرت دیده شده که برنج کشت دوم کاشته بشود.

کاشت برنج دوم، در بخش مرکزی استان مازندران یعنی شهرهای آمل، بابل ، فریدون کنار و محمودآباد رواج بیشتری دارد و کشاورزان این مناطق در این سال ها، تلاش کرده اند تا برنج کشت دوم را به برند مخصوص این مناطق تبدیل نمایند.

البته در بهشهرِ استان گلستان نیز برنج کشت دوم به دست می آید و کشاورزان این منطقه نیز حتی با وجود کم آبی و توصیه های مسوولین به نکاشتن برنج دوم ، به کشت دوم برنج علاقه و تمایل دارند.

آیا در گیلان برنج کشت دوم وجود دارد؟ آیا در گیلان برنج کشت دوم وجود دارد؟

جذابیت کاشت برنج کشت دوم برای کشاورزان مازندرانی

کشاورزی ، کاری سخت ، طاقت فرسا و در حال حاضر می توان گفت که از کارهای مظلوم می باشد؛ کشاورز همیشه زحمت می کشد و عرق می ریزد، ولی آن گونه که شایسته اوست، قدر نمی بیند و دستاورد ندارد و به خوبی هم نمی تواند که محصول خویش را بفروشد.

در این گیر و دار تورم و خیزش های دلار و مشکلات ، این که بتوان در یک سال، دو بار برنج به دست آورد، خود گزینه ای خوب برای کشاورزان است؛ چرا که جذابیت کاشت برنج کشت دوم برای کشاورزان مازندرانی همین  است که با این روش می توانند درآمد بیشتر یا دو برابری را داشته باشند.

چرا در مازندران ، کشت برنج زودتر شروع می شود؟ چرا در مازندران ، کشت برنج زودتر شروع می شود؟

بحث ها درباره بودن یا نبودن برنج کشت دوم در مازندران

البته نباید ساده از این موضوع گذشت که اختلاف نظرهایی درباره بودن یا نبودن برنج کشت دوم در مازندران وجود دارد؛ بحث هایی مربوط به آلودگی برنج کشت دوم ، استفاده زیاد از منابع خاک ، کودهای شیمیایی یا سم ها و آفت کش ها ، همچنین کوچک شدن سفره های زیرزمینی و پیش روی حوزه های شور دریای خزر به سمت آب های شیرین .

ولی در هر حال ، فعلا عمده برنج  کشت دوم ، فقط در این استان  و همان طور که گفته شد به مقدار کمتر در برخی مناطق استان گلستان تولید می شود ؛ ولی ممکن است که در سال های آتی  و دهه های آینده به دلیل تامین نشدن آب مورد نیاز ، شاهد کاهش مناطق کاشت برنج دوم، حتی در همین استان پر آب نیز باشیم.

اختلاف نظرها درباره آسیب ها ، زیان ها ، ضررها و مضرات برنج کشت دوماختلاف نظرها درباره آسیب ها، زیان ها ، ضررها و مضرات برنج کشت دوم

دیگر نوشته ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.