تفاوت اصلی برنج کشت دوم با برنج های دیگر

در کشت دوم برنج، همه چیز از اول آغاز می شود.

تفاوت اصلی برنج کشت دوم با برنج های دیگر با تعریف ساده این برنج ها مشخص می شود.

 

تعریف برنج اول که مشخص است : برنجی که یک بار در سال ، یا برای اولین بار در سال کاشته می شود و به آن ، برنج چین اول یا کشت اول نیز می گویند .

برنج کشت دوم ، بعد از برنج کشت اول کاشته می شود. ولی تمام مراحل کاشت ، داشت و برداشت آن ، مثل برنج کشت اول است؛ یعنی همه چیز از صفر شروع می شود و کشاورز ، دوباره همه کارها را از اول انجام می دهد تا برنج کشت دوم را تولید نماید.

 

تفاوت برنج کشت اول و کشت دوم با برنج های چین اول و چین دوم

برنج های کشت اول و کشت دوم با برنج های چین اول و چین دوم ، متفاوت است و فرق دارد ؛ یعنی آن که در کشت دوم ، زمینِ برنج دوباره از اول کاشته می شود؛ اما در چین دوم ، ساقه های بریده شده برنج به همان صورت رها می شود و با نگهداری ای نسبتا اندک نسبت به چین اول، خوشه های برنج از همان ساقه های بریده شده قبلی (اَشکَل) جوانه ، پنجه یا نوک می زنند و بیرون می آیند و پدیدار می شوند.

مقدار برنج کشت دوم هم نسبت به چین اول برنج کمتر می باشد. در گیلان به چین دوم  ، برنج “راتون”( راتن -رِتون) و در مازندران به آن برنج دونوج ( دُنوج-دُنُج) گفته می شود.

بنابراین لازم است که اینها را بدانید تا هنگامی که نام هر کدام از این برنج ها را شنیدید  گیج و سردرگم نشوید.

تاثیر بادهای پاییزی بر کیفیت برنج کشت دوم تاثیر بادهای پاییزی بر کیفیت برنج کشت دوم

دیگر نوشته ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.