خواسته جشنواره ملی برنج شکرانه ایران از مسوولین ، جلوگیری و مخالفت با واردات بی اندازه و بی حساب و کتاب برنج است؛ چرا که این واردات بیش از حد نیاز به کشور، سبب می شود که آسیب های سختی به کشاورزان و صنعت کشاورزی برنج شمال ایران و دیگر مناطق کشور وارد بشود.

نوشته های دیگر درباره جشنواره ملی برنج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.