برداشت برنج کشت دوم در چه زمانی آغاز می شود

بیشتر برنج های کشت دوم، با کمباین درو می شود.

 

می دانید برداشت برنج کشت دوم در چه زمانی آغاز می شود؟ یا این که زمان برداشت برنج کشت دوم در چه فصلی است ؟

 

زمان شروع برداشت برنج کشت دوم، در اوایل پاییز است؛ جایی که دیگر سرما آهسته آهسته از راه می رسد و زمین های کشاورزی برنج ،  کم کم خود را برای فصل سرما و خواب پاییزی و زمستانی ( آیش سالیانه ) می بایست آماده کنند.

در این میان آن چه که بیشتر از هر چیزی ممکن است که به برداشت برنج کشت دوم ضربه بزند، باران های سیل آسای پاییزی است. این باران ها ، برنج کشت دوم را می خوابانند و سبب می شوند که هم برنج خراب بشود و هم این که هزینه برداشت برنج افزایش بیابد.

در واقع این باران های مهر و آبانی ، کابوس هولناک شالی کاران مازنی است و هر شالی کار مازندرانی ای که برنج کشت دوم کاشته است، تا روزی که برنج خود را درو ننماید، از زیر سایه ترس سنگین باران پاییزی بر برنج کشت دوم اش رهایی نخواهد یافت.

از این رو در این روزها ، همه نگاه ها به پیش بینی های هواشناسی است که مبادا اعلام شود که در روزها یا هفته های پسین ، در محمودآباد و فریدون کنار ، هوا بارانی و دریا مواج است.

بیشتر برنج های کشت دوم، با کمباین درو می شود.

کاشت برنج دوم در چه زمانی آغاز می شود؟ کاشت برنج کشت دوم در چه زمانی آغاز می شود؟

دیگر نوشته ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.