کاشت برنج کشت دوم در چه زمانی آغاز می شود

در شروع کشت برنج دوم ، درجه تبخیر آب در بالاترین حد خود در طول سال قرار دارد

 

یک پرسش : کاشت برنج کشت دوم در چه زمانی آغاز می شود؟ در بهار یا تابستان یا پاییز ؟

 

پاسخ آن است که کاشت برنج دوم در زیر آفتاب داغ مرداد و در بحبوحه تابستان آغاز می شود ؛ آن هم در زمانی که هوای مازندران و گلستان، شرجی است و بیشترین مقدار تبخیر آب در طول سال در این زمان وجود دارد.

در شروع کاشت برنج کشت دوم ، نیاز بیشتری به مصرف آب وجود دارد؛ چرا که زمین باید در گرماگرم آفتاب داغ تابستان خیس بشود و سیراب گردد تا در مرحله بعدتر ، بتوان نشای برنج را در آن انجام داد. در غیر این صورت ، نشای برنج، چه به صورت دستی و چه با دستگاه، به خوبی انجام نخواهد شد و زمین برنج ، بازدهی مناسبی نخواهد داشت ؛ چون که ریشه گیاه به خوبی در خاک نخواهد نشست و آماده رشد و پیش رفت نخواهد شد.

برنج کشت اول ، در فصل بهار کاشته می شود که دما در حد ملایمی قرار دارد و گرمای هوا، به مراتب کمتر از گرمای شرجی تابستانی شمال است ؛ روشن است که در این زمان، درجه تبخیر هم در تناسب با گرمای هوا، در حد پایین تری قرار دارد.

برداشت برنج دوم در چه زمانی آغاز می شود برداشت برنج کشت دوم در چه زمانی آغاز می شود؟

دیگر نوشته ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.