چرا در مازندران ، کشت برنج زودتر شروع می شود؟

تقویم برنج استان مازندران، دو یا سه هفته زودتر از تقویم برنج گیلانی ها باز می شود.

 

می دانید چرا در مازندران ، کشت برنج زودتر شروع می شود ؟

علت پایه این است که کشاورز مازندرانی ، قصد دارد تا پس از برنج کشت اول ، برنج کشت دوم را نیز بکارد و برداشت نماید؛ بنابراین تقویم برنج استان مازندران، پنج شش هفته زودتر از تقویم برنج گیلانی ها باز می شود.

 

تمایل به کاشتن دو بار برنج در یک سال

کشاورز مازندرانی ای که می خواهد برنج کشت دوم هم بکارد، زودتر آستین بالا می زند و چکمه می پوشد و به میدان زمین خویش می رود؛ او یک ماه تا یک و نیم ماه زودتر از معمول در فصل بهار شروع کند و زودتر از شالی کاران دیگر استان ها نیز درو و برداشت برنج خود را آغاز می نماید.

شاید برای او ترجیح این باشد که از برنج های زودرس یا پرمحصول استفاده کند و زودتر هم برداشت نماید تا زمان کافی برای کاشت برنج دوم داشته باشد؛ ولی نمی توان گفت که همه کشاورزان ، چنین انتخابی دارند ؛ بلکه هستند کشاورزان مازندرانی ای که ریسک پذیری می کنندو از برنج های اعلای درجه یک ، همچون هاشمی و دم سیاه برای برنج کشت دوم نیز استفاده می نمایند؛ آن هم با وجود این که این برنج ها ، دیرتر می رسند و زمان بیشتری طول می کشد تا آماده برای برداشت بشوند.

این تمایل به کاشتن دو بار برنج در یک سال در مازندران، سبب می شود که کشاورزان مازندرانی ، کشت برنج  اول را زودتر شروع کنند و زودتر هم برداشت نمایند؛ چرا که در تقویم سال کشاورزی آنها، قرار است که دو بار برنج کاشته بشود و اگر این کار را ننمایند، در برداشت برنج دوم ، به دلیل سرما و باران های پاییزی، به مشکل برخواهند خورد.

آیا برنج کشت دوم از برنج کشت اول بهتر است  آیا برنج کشت دوم از برنج کشت اول بهتر است؟

دیگر نوشته ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.