شماره حساب های کارت به کارت یا واریز

شماره حساب های واریز مستقیم پول برنج

 

(مهم) اطلاع رسانی: پس از واریز ، ۴ رقم پایانی کارت و شماره پیگیری را به همراه ۰۹۱۱۲۰۰۲۳۵۷ پیامک کنید.

 

بانک سامان:

محمدحسین عابدینی

شماره کارت: ۶۲۱۹۸۶۱۰۳۷۳۱۳۶۷۲

شماره حساب: ۹۰۰۱۸۰۰۱۳۶۸۷۴۶۱

شماره شبا:  ۲۴۰۵۶۰۹۰۰۱۸۰۰۰۱۳۶۸۷۴۶۰۰۱ IR

 

بانک ملت:

محمدحسین عابدینی

شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۶۵۹۳۳۸۳۵۲

شماره حساب: ۸۲۸۴۱۸۸۹۴۶

شماره شبا: ۸۶۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۸۲۸۴۱۸۸۹۴۶ IR

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.