آیا زمین کشاورزی در کشت دوم برنج ضعیف می شود؟

آیا زمین کشاورزی در کشت دوم برنج ضعیف می شود؟

آیا مطمئن خواهیم بود زمینی که دو بار در سال در آن ، برنج کاشته می شود ، از جان و از نفس ، کم نخواهد آورد؟

از دورها و گذشته ها، زمین و خاک ، اسطوره باروری و تولید بوده است ؛ زمین در فرهنگ های گوناگون ،  مادری  بوده که می زاید و جان می بخشد ؛  نشانه ای از باروری و زایش .

اگر مادر، قوی باشد، فرزند قوی ای نیز به دنیا خواهد  آورد . ولی اگر مادر ضعیف باشد، فرزند او نیز ضعیف و کم توان و لاغر خواهد بود.

خاک شالیزار نیز به همین صورت است: اگر خاک قوی باشد، محصول برنجی که تولید می شود، قوی و غنی از مواد خوب خواهد بود؛ ولی اگر خاک ضعیف باشد، فرزندی که به وجود خواهد آورد، ضعیف خواهد بود و نیازمند دوپینگ.

 

افزایش سرعت تغذیه گیاه برنج از خاک در کشت دوم برنج

بی تردید هر منطقه با منطقه دیگر فرق می کند ؛ یک منطقه از نظر خاک و آب قوی تر و منطقه ای دیگر ، کم بنیه تراست. مواد و عناصر خاکی زمین های کشاورزی در مناطق گوناگون شمال ایران نیز به دلیل ذات جغرافیایی شان ممکن است که با هم تفاوت داشته باشند و ساختار قدرت مندانه تر یا نحیفانه تری نسبت به یکدیگر داشته باشند.

فرض می گیریم که خاک قوی است؛ ولی همان خاک قوی هم با دو بار کاشته شدن، بیشتر تحت فشار قرار می گیرد ؛ چرا که داشته های خود را تندتر در اختیار گیاهان قرار می دهد. حال در اندیشه بروید آیا زمینی که در یک سال ، فقط یک بار باروری داشته باشد ، احتمال دارد قوی تر باشد و قوی تر بماند یا زمینی که در هر سال، دو بار کاشته می شود و از آن برداشت می شود؟

آیا مواد مورد نیازِ خاک ، در شالیزارهایی بیشتر خواهد ماند که در هر سال، یک بار از آن ها برداشت می شود یا در زمین های برنجی ای که دو بار در سال ، به آن دست بُرده و از آن برنج بیرون کشیده می شود؟

آیا مطمئن خواهیم بود زمینی که دو بار در سال در آن ، برنج کاشته می شود ، از جان و از نفس ، کم نخواهد آورد؟  آیا این زمین به خوبی خواهد توانست ساقه های برنج را  افراشته و سرفراز و قدرتمند و سربالا نگاه دارد ؟

براستی زمینی که یک بار برنج می زاید بهتر می ماند یا زمینی که دو بار ، وادار به زایش می شود؟

 

جبران ضعف زمین کشاورزی در برنج کشت دوم

وقتی که یک بار در سال برنج کاشته می شود، زمین شالیزار نیز یک بار مزرعه برنج را تغذیه خواهد کرد؛ درحالی که با دو بار کاشت برنج، فشار بیشتری بر دوش زمین و خاک قرار می گیرد.

اگر زمین برنج و شالیزار ضعیف بشود، یک جوری باید این ضعف را جبران کرد؛ اینجاست که ممکن است کودهای شیمیایی بیشتری وارد گود بشوند و واردات یا تولید کود شیمیایی و انبار کردن آن نیز افزایش بیابد.

همچنین از سوی دیگر ، ضعف زمین کشاورزی مساوی با ضعف برنج می باشد؛ در این حالت برنج مورد نظر ، خودایمنی و پایداری کمتری خواهد داشت و به راحتی با یک آفت، درگیر و زمین گیر خواهد شد. اینجاست که مقدار آفت کش را هم باید افزایش داد.

 

اختلاف نظر ها درباره کاشت برنج کشت دوم

در حال حاضر در میان مسوولین و کارشناسان محیط زیست و مسوولین جهاد کشاورزی شمال نیز در مورد آلوده بودن یا آلوده نبودن برنج کشت دوم ، اختلاف نظر وجود دارد. یکی می گوید برنج های کشت دوم ممکن است آلوده باشد و دیگری می گوید که خیر ، این طور نیست و اگر آب دارید بکارید.

به نظر می رسد که راه حل این اختلاف نظرها، وجود آزمایشگاه ها و پژوهشگاه های علمی بی طرف است که بدون جانب داری از یک سازمان و یا استان خاص، مردم را از واقعیت و میزان مواد و عناصر موجود در کشت دوم برنج آگاه کنند.

چرا در مازندران ، کشت برنج زودتر شروع می شود؟ چرا در مازندران ، کشت برنج زودتر شروع می شود؟

دیگر نوشته ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.