عضو حقوقی انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران

بنرج فروش ، عضو حقوقی انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران

 

“برنج فروش” ، عضو حقوقی انجمن علمی تجارت الکترونیک می باشد.
انجمن علمی تجارت الکترونیک ، از انجمن های معتبر و پویای علمی ایرانی می باشد که در زمینه توسعه تجارت الکترونیک و افزایش کیفیت کسب و کارهای الکترونیکی فعالیت می نماید.
این انجمن پژوهش های زیادی را همراه با دانشمندان و پژوهش گران ملی و بین المللی انجام می دهد و در حیطه های مختلف علم تجارت الکترونیک، دست آوردهای قابل توجهی داشته است.

“برنج فروش” به صورت رسمی از مشاوره ها و تحقیقات انجمن علمی تجارت الکترونیک بهره می برد و به صورت کامل با آن ، در تعامل است.

دیگر نوشته ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.