در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ، قیمت برنج ایرانی شمال ، پیش از تغییر یافتن به شکل زیر بوده است:

 

 

توضیح

متوسط قیمت برنج ایرانی عطری شمال در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ، حدود ۲۱۵۰۰ تومان بوده است .

در این تاریخ ، با افزایش قیمت حدود ۱۵۰۰ تومانی مواجه بوده ایم.

 

قیمت های قبلی برنج 

فروردین ۹۸

 

قیمت کنونی برنج

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.