برترین برنج ها

۹۶-۱۲-۱۸-بهترین-قیمت-های-برنج-شمال
بهترین و برترین برنج های گیلان و مازندران

ما برترین برنج های گوناگون شمال ایران را تولید می کنیم و داریم.

زمین های ما در شهرهای مختلف شمال قرار دارد.

هم چنین بهترین برنج های کشاورزان شمال را در جاهای دیگر بر می گزینیم .

سپس آنها را در کارخانه شالی کوبی سفید ، بوجار و سورت می نماییم.

ما برنج های ایرانی نژادهای محلی  داریم که مورد قبول کشاورزان و مصرف کنندگان است.

ما از هر نوع، بهترین و برترین برنج های گیلان و مازندران را به شما ارائه می دهیم.

با قیمت مناسب و خوب .