دسته: دانستنی های برنج

کدام برداشت برنج راحت تر است؟ برداشت برنج با کمباین یا برداشت دستی برنج؟ ۰

تفاوت اصلی برداشت دستی برنج و برداشت برنج با کمباین

برداشت برنج با دست و داره ، خیلی سخت تر و پر زحمت تر است شاید شما هم در فصل برداشت برنج، دیده باشید که برخی کشاورزان، برداشت برنج را با دست و با کارگر انجام می دهند و برخی...
تاثیر-برداشت-دستی-برنج-و-برداشت-برنج-با-کمباین-بر-عطر-برنج ۲

تاثیر برداشت دستی برنج و برداشت با کمباین بر عطر برنج

غیر از تفاوت های اصلی ای که برداشت دستی برنج با برداشت برنج با کمباین دارد، یک پرسش عمومی این است که از نظر داشتن عطر و بوی برنج ، برداشت دستی برنج بهتر است یا برداشت با کمباین؟ و...