دمسیاه گیلان

برنج دم سیاه گیلان اصلی ، یکی از برنج های محبوب و خوش نام در میان ایرانیان است که در طی سال های طولانی ، انتخاب اصلی و غیرقابل تغییر طرف داران پروپاقرص خودش بوده است.

Showing all 2 results