طارم عطری محلی مازندران (تولید ۹۷)

۱۵۷,۰۰۰ تومان

۱۰ کیلوگرم – تولید ۱۳۹۷

برنج محلی منطقه شمال

قدکوتاه و پرعطر

با بذرهای بومی

از طبرستان همیشه آباد : مازندران

این محصول از شالیزارهای زیر به شما عرضه می شود:

فریدون کنار، چمستان، چالوس ، محمودآباد، نور و آمل

توضیحات

خرید برنج طارم عطری محلی شمال از چالوس

شالی زارهای برنج طارم عطری محلی – چالوس – مازندران

طارم عطری محلی مازندران، قد بلندی ندارد ؛ ولی اشکالی ندارد، چرا که مزه و طعم خوبی دارد و به اندازه خودش، می تواند سری در بین برنج ها به حساب بیاید؛ گرچه از نظر خوش طعمی و خوش هضمی، سلیقه های بسیاری هنوز بر برنج هاشمی است.

این برنج طارم عطری ، در هنگام پخت عطر خوبی از خودش به اطراف می پراکند که لذت بخش است و هوس دیدن شالی های شالی زار را در میان علاقه مندان به شمال، بیشتر و بیشتر می کند.

ویژگی ذاتی این برنج ، محلی بودن آن است و این که بذر آن، نسل به نسل از کشاورزان قدیم به کشاورزان کنونی رسیده و دست به دست شده است و اکنون بدون تغییرات تراریختگی و ژنتیکی، کاشته و تولید می شود.