طارم عطری محلی مازندران (تولید ۹۷)

۲۰۵,۰۰۰ تومان

۱۰ کیلوگرم – تولید ۱۳۹۷

برنج محلی منطقه شمال

پرعطر و معطر و خوش عطر و شیرین

با بذرهای بومی ، اصلی و واقعی

 

بیشتر از آمل ( در مرکز مازندران) و چمستان، آهودشت ، جوربند، باریکلا ، ایرکا ، دیوزر، کاسمده ، روکش ، هلی کتی ، هلومسر ، شومیا ، کلوده ، گالش پل ، رودبار ، تمسک، سورک و رشکلا

توضیحات

خرید برنج طارم عطری محلی شمال از چالوس

شالی زارهای برنج طارم عطری محلی – چالوس – مازندران

طارم عطری محلی مازندران، گرچه به بلندی و قدکشیدگی برنج هاشمی و دم سیاه نیست ؛  ولی با این حال ، ری و پخت خوبی دارد و طرفدارانی پر و پا قرص در سرتاسر ایران.

این برنج طارم عطری ، در هنگام پخت عطر خوبی از خودش به اطراف می پراکند که لذت بخش است و هوس دیدن شالی های شالی زار را در میان علاقه مندان به شمال، بیشتر و بیشتر می کند.

ویژگی ذاتی این برنج ، محلی بودن آن است و این که بذر آن، نسل به نسل از کشاورزان قدیم به کشاورزان کنونی رسیده و دست به دست شده است و اکنون بدون تغییرات تراریختگی و ژنتیکی، کاشته و تولید می شود.