طارم هاشمی مازندران (تولید۹۷)

تماس بگیرید

۱۰ کیلوگرم

سفید و خوش پخت و شیرین

خوش ری ، اصلی و واقعی و عالی

خوش ژنتیک ، خوش عطر و معطر 

 

از جاهای گوناگون مازندران: فریدون کنار، محمودآباد، چمستان، نور، دابودشت، چالوس، نوشهر ، عباس آباد، کلارآباد، آمل

 

(صفحه خرید برنج طارم هاشمی مازندران – امساله – تازه- تولید ۹۸)

جوی طارم هاشمی مازندران در کارخانه شالی کوبی برنج فروش پخش شده است تا خشک شود

جوی طارم هاشمی مازندران در کارخانه شالی کوبی برنج فروش پخش شده است تا خشک شود

طارم هاشمی مازندران ، برنجی که ری خوبی دارد و دارای عطر خوبی نیز می باشد ؛ گونه ای میانه طارم و برنج هاشمی که هم خصوصیات طارم را دارا می باشد و هم از ژنتیک برنج هاشمی ، ویژگی هایی را به ارث برده است.

 

وقتی که طارم هاشمی را در کنار طارم کشت دوم قرار می دهیم ، متوجه می شویم که نسبت به آن ،دارای کمی افزایش قدی و طولی می باشد؛ البته طارم کشت دوم نیز دارای عطر خوب و پسندیده ای است.

طارم هاشمی مازندران ،برنج میانه ای است که ویژگی های عطر و پخت مجلسی را دارا می باشد و برای رستوران ها نیز از نظر قیمت و پخت، توصیه می گردد؛ چرا که رستوران ها و تهیه غذاها ، معمولا به دنبال برنجی می گردند که حد وسطی از هر دوی این صفت ها را داشته باشد.

 

فریدون کنار ، محمودآباد، آمل، بابل ، چمستان و در کنار آن نور، از بخش های اصلی ای است که این برنج خوب ، در آنها کاشته می شود.